Oliefyr installationDer kan være adskillige fejl der forudsager fejl og forhindre genindkobling på et oliebrænderanlæg.

Har man gentagende fejl og kan man ikke få anlægget til at starte bør man bestille en service tekniker.

I denne guide beskrives de mest almindelige fejl der kan forhindre genindkobling, således at du ved hvad service teknikeren taler om under sit besøg, eller til dig der vil forsøge at løse fejlene selv. Bemærk at der er et lovpligtigt årligt eftersyn som både sikre at installationen følger standarterne for udledning af CO2 og optimering af olieforbruget.

Kontrolliste ved opstart på oliefyret

Se den gennemgående liste ved opstart.

 • Kontroller, om der er strøm til oliefyret. 
 • Se efter, om der er olie nok på tanken. 
 • Tryk på startknappen. 
 • Hvis fyret ikke starter og knappen lyser, forsøg følgende.
  • Udluftning af oliepumpen. 
  • Kontroller kedeltermostaten. 
  • Kontroller om cirkulationspumpen kører.
  • Kontroller, om der er vand nok på anlægget.  
  • Kontroller fotocelle.
 • Tryk på start og afvent genindkobling.

Hvis dette ikke virker, bør du kontakte en service tekniker.

Sådan gør du

Generelt bør man lade en autoriseret service tekniker efterse og fejlfinde på sit olieanæg, men du kan også selv forsøge at finde fejlen. 

Strøm

Kontroller om der er strøm på anlægget. Undersøg sikringer, HFI-relæ og fyrets afbryderkontakt eller tryk på den grønne knap.

Olie på anlægget

Undersøg om der er olie på tanken, Brug pejlestok, måleren kan også sidde fast på tanken.
Der skal være mindst 8 cm. olie i 1200 ltr. tanke, og 15-20 cm olie i jordtanke.

Start på anlægget

Man starter oliebrænderen ved at trykket på knappen på fronten af brænderen, bemærk at oliefyr med olieforvarmer vil bruge et par minutter før opstart. Starter brænderen ikke, vil knappen lyse, på visse brændere kan man i manuallen ud fra den måde fejlkoden lyser, se hvad fejlen skyldtes og udbedre denne. Man kan forsøge at genindkoble, ved igen at trykke på knappen, når lyset slukker vil fyret forsøge at geninkoble indenfor 2 minutter. 

Lyser den røde knap ikke på oliefyret efter forsøg på opstart, er det en el-fejl.

Fortsætter fejlen skal man kontakte en service tekniker eller selv forsøge at fejlsøge.

Udluftning af oliepumpe

Er fyret kørt tør for olie, eller har det stået stille over længere tid, er der stor sandsynlighed for at der er kommet luft i oliepumpen, hvilket gør at brænderen ikke for korrekt forsyning af olie.

Oliefyret udluftes ved at løsne udluftningsskruen der er monteret på oliepumpen 1-2 omgange, her er nogle eksempler på hvor udluftningsskruen sidder:

Danfoss BFP oliepumpe, brug 4mm unbraconøgle. Danfoss MS og MSLA oliepumpe, brug 12mm fastnøgle. Riello oliepumpe, brug 2 stk. 15mm fastnøgler
  1. Sæt en lille bakke eller skål under oliepumpen og hav en klud parat til at tørre med, når der kommer olie ud.
  2. Herefter løsner du skruen på oliepumpen ca. 1-2 omgange. Undgå at skrue skruen helt ud! (Hvis du ved en fejl taber den og olien pludselig strømmer ud, kan der opstå en uheldig situation)
  3. Vent på, at der ikke længere kommer luft ud, men kun ren olie uden luft.
  4. Så lukker du skruen igen og sikrer dig, at den er helt tæt.

Termostat

Genindkobling af kedeltermostat ved for høj temperatur. Indstil termostaten på 65 g og tryk hårdt på den grønne knap.

Hvis den er indstillet på mere end 80 grader, kan overkogssikringen være trådt i funktion og har stoppet oliefyret. Indstil kedeltermostaten på 60-70 grader, og tryk hårdt på den knap, der sidder på termostaten. (Temperaturen på anlægget skal være under det indstillede tal, for at knappen bliver nede).

Cirkulation

Det er vigtigt at cirkulationspumpen køre, du skal kunne mærke, at den dirrer svagt.

Påfyldning af vand på centralvarmeanlæg

Kontroller, om der er vand nok på anlægget. Det kan du kontrollere på manometeret, som måler trykket. Trykket skal typisk ligge på 1,5 bar. Hvis vandtrykket er for lavt, skal du fylde vand på anlægget. 

Lukket anlægLukket anlæg

Rød beholder indbygget i kedel-unit. 

Sluk for oliefyr og cirkulationspumpe. Vandslange tilsluttes en koldvandhane, den anden ende af slangen monteret med 1/2" vandslange- forskruning påskrues ventil på centralvarmekedel.

Der åbnes forsigtigt for begge ventiler, og der påfyldes vand indtil trykviseren viser 1,5 bar/kg.

Åbent anlægÅbent anlæg

Cylinderformet ekspansionsbeholder monteret højt på loft med overløb Sluk for oliefyr og cirkulationspumpe. 

Vandslange tilsluttes en koldvandhane. Den anden ende af slangen monteret med 1/2" vandslange-forskrugning påskruges ventil på centralvarmekedel. Der åbnes forsigtigt for begge ventiler, og der påfyldes vand indtil vandet løber ud af overløbsrør.

Hav altid en hjælper til at holde øje med overfyldning af ekspansions beholderen.

FotocelleRiello RG Fotocelle

Der sidder en fotocelle der holder øje med om fyret tænder. Den kan være sodet til, så den ikke registrerer at der tændes, hvorved automatikken lukker for forsøget af genindkobling, for at undgå at der sprøjtes for meget olie ind.

Fotocellen kan som regel trækkes ud uden brug af værktøj, hvorved den nemt kan kontrolleres for sod/snavs.

Genindkobling (genstart)

Efter kontrol af ovenstående kan man forsøge at genindkoble, ved igen at trykke på knappen, når lyset slukker vil fyret forsøge at geninkoble indenfor 2 minutter. Hvis dette ikke virker, bør du kontakte en service tekniker.

Sådan vedligeholder du dit oliefyr

Hvis det drejer sig om et regulært eftersyn og vedligeholdelse af oliefyret, bør du bestille en service tekniker.

Har man problemer med sit oliefyr og man ikke har det store tekniske indsigter i hvordan føret fungere, bør man bestille en service tekniker til at fejlfinde og efterse at det står indstillet korrekt.

Det er et Lovkrav at man får lavet Olisfyreservice og Røgtest en gang om året, og så kan man samtidig få efterset og justeret sit fyr, da det vil kunne betale sig at det kører optimalt, så man spare på fyringsolien.

Hvis du bestiller en fagmand til et serviceeftersyn, vil han gøre følgende:

 • Luftindsugningen renses og kontrolleres.
 • Luftreguleringsspjældet renses.
 • Blæserhjulet renses og justeres.
 • Luftfordeler renses og justeres.
 • Tændelektroder renses og justeres.
 • Oliepumpens filter renses eller udskiftes, alt efter hvilken stand det er i.
 • Oliefilter på sugeledning kontrolleres og skiftes, hvis det ikke er godt nok.
 • Oliedyse udskiftes.
 • Oliepumpens forstøvningstryk kontrolleres og justeres.
 • Alle olieslanger og elkabler kontrolleres og skiftes, hvis defekt opdages.

Nogle gange vil et serviceeftersyn også omfatte en kedelrensning og en økonomitest af anlægget.

En økonomitest viser, hvor meget varme der går til spilde, når der fyres korrekt. Det kan give dig et fingerpeg om, hvorvidt oliefyret bør skiftes ud.

Hvor ofte skal et oliefyr efterses?

De fleste selskaber anbefaler, at et oliefyr efterses 1 gang om året. Det mindsker risikoen for fejlafbrænding eller andet, der kan give en mindre effektiv forbrænding.

Der er dog lidt forskel på, om der er tale om et nyt eller ældre oliefyr. Oliefyr, der er mere end 15 år gamle, bør efterses hvert år, da de kan være årsag til en meget høj varmeregning, hvis de ikke fungerer optimalt.

Nye oliefyr bør tjekkes hvert 2. eller 3. år efter aftale med teknikeren.